Taxe studii semestrul II 2019-2020

Perioada de plată a taxelor de studii aferente semestrului 2 al anului universitar 2019-2020 s-a prelingit până la data de 5 iunie  2020 și pot fi achitate exclusiv prin transfer bancar în contul UPT deschis la Trezoreria Timișoara, având următoarele coordonate:

  • număr de cont pentru taxe de școlarizare: IBAN RO21 TREZ 6212 0F33 0500 XXXX;
  • cod fiscal (CUI) al UPT: 4269282.

La rubrica observații, pe ordinul de plată pentru taxa propriu-zisă, se vor specifica următoarele:

  • numele şi prenumele, CNP;
  • facultatea şi anul de studiu;
  • taxe de şcolarizare pentru anul universitar 2019-2020, semestrul 2. 

Studenţii care nu au achitat până în acest moment taxele de studii aferente semestrului 1, vor efectua 2 plăti constând în:

  • plata taxei propriu-zise;
  • plata penalităților aferente (15% din contravaloarea taxei pe semestrul 1, dar nu mai mult de 200 lei). 

La rubrica observații pe ordinul de plată pentru penalizare trebuie trecute următoarele date:

  • numele şi prenumele, CNP;
  • facultatea și anul;
  • penalizare pentru taxa pe semestrul 1.

Aici se află lista cu studenții propuși spre exmatriculare pentru neachitarea taxelor pe semestrul 1 al anului universitar 2019/2020.