Taxe studii semestrul I 2020 - 2021

Prin prezenta vă aducem la cunoștință că au fost stabilite termenele de plată pentru taxele de şcolarizare pentru anul universitar 2020-2021, învățământ cu frecvență, iar acestea se află în atașamentul de mai jos.

Plata taxelor de studii aferente anului universitar 2020/2021 (conform HCA 94/21.07.2020) se va efectua exclusiv în conturile deschise la UniCredit Bank, după cum urmează:

 1. Pentru studenții la ciclul licență, plata se va face în contul: Universitatea Politehnica Timişoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
 2. Pentru studenții la ciclul master, plata se va face în contul: Universitatea Politehnica Timişoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

Dovada plății va trebui să conțină următorul text: "Facultatea, anul ...,sem..., TX ŞC.. , nume/prenume, CNP".

Prescurtările folosite pentru facultăți sunt:

 • ARH - Facultatea de Arhitectură și Urbanism;
 • AC - Facultatea de Automatică și Calculatoare;
 • CHIM - Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului;
 • CT - Facultatea de Construcții;
 • ETCTI - Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale;
 • EE - Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică;
 • FIH - Facultatea de Inginerie din Hunedoara;
 • MPT- Facultatea de Management în Producție și Transporturi;
 • MEC- Facultatea de Mecanică;
 • FSC- Facultatea de Stiinte ale Comunicării.