Rezumatul întâlnirii cu rectorul

În atașamentul de mai jos se găsește rezumatul întâlnirii din data de 14 mai cu domnul rector Florin Drăgan și reprezentanții studenților de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale și Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică. De asemenea, mai multe detalii privind lucrurile discutate în cadrul întâlnirii, se regăsesc în Hotărârea Consiliului de Administrație al UPT, în cel de al doilea atașament.