Plata taxelor restante

Achitarea taxelor de studii restante se va face în perioada 15.06.2020 – 03.07.2020, cu plata unei penalizări, după cum urmează:

  • pentru debite mai mici de 100 lei, penalizarea este de 10 lei;
  • pentru debite mai mari de 100 lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului fără a depăși 200 lei.

Studenții din anii terminali, care urmează să susțină examenul de licență/disertație în sesiunea iunie/iulie 2020, vor face dovada plăţii taxelor de studii restante până în preziua susținerii.

Plata taxelor și a penalizărilor se va face exclusiv prin transfer bancar în contul UPT deschis la Trezoreria Timişoara, având următoarele coordonate:

  • număr de cont pentru taxe de școlarizare: RO21 TREZ 6212 0F33 0500 XXXX
  • cod fiscal (CUI) al UPT: 4269282.

Studenții care nu au achitat până în acest moment taxele de studii vor efectua 2 plăti constând în:

  • plata taxei propriu-zise; 
  • plata penalităților aferente (15% din contravaloarea taxei, dar nu mai mult de 200 lei).

La rubrica observații pe ordinul de plată pentru taxa de școlarizare trecute următoarele date:

  • numele și prenumele, CNP;
  • facultatea și anul;
  • taxa pe semestrul (se specifică semestrul pentru care se face plata).

La rubrica observații pe ordinul de plată pentru penalizare trebuie trecute următoarele date:

  • numele și prenumele, CNP;
  • facultatea și anul; 
  • penalizare pentru taxa studiu.

În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Procesului de Învățământ din Universitatea Politehnica Timişoara, art. 57, pct. d), studenții care nu și-au achitat taxele de studii până în data de 03.07.2020 vor fi propuși spre exmatriculare.