Plata taxelor pentru P3

Taxele aferente susținerii prezentării a 3-a a examenelor în sesiunea septembrie 2020 se vor plăti exclusiv prin transfer bancar în contul UPT deschis la Trezoreria Timişoara, având următoarele coordonate:

  • Universitatea Politehnica Timişoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO21 TREZ 6212 0F33 0500 XXXX

Dovada plății va trebui să conțină următorul text: "Facultatea, anul de studiu, P3 - disciplina, nume/prenume, CNP". Exemplu: AC, II, P3-UPC, RUSU Adrian, 1900606000000

Pentru ciclul licență, anii I–IV şi extensie, taxa de susținere a unui examen în P3 este de 60 lei/disciplină.

Pentru cidul licență, anii V-VI, respectiv master, taxa de susținere a unui examen în P3 este de 25 lei/disciplină.

Dovada achitării taxei, eliberată de bancă (chitanță, etc.) va fi transmisă cadrului didactic ce coordonează disciplina pentru care s-a plătit.

AtaşamentMărime
PDF icon Plata_taxe_P3_septembrie-2020.PDF172.7 KB