Modificarea adresei de plată a taxelor

Plata tuturor taxelor aferente anului universitar 2020/2021 (conform HCA 94/21.07.2020) se va efectua exclusiv în conturile deschise la UniCredit Bank, după cum urmează:

 1. Pentru studenții la ciclul licență, plata se va face în contul: Universitatea Politehnica Timişoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO20 BACX 0000 0030 1782 5060
 2. Pentru studenții la ciclul master, plata se va face în contul: Universitatea Politehnica Timişoara
  • Cod FISCAL: 4269282
  • Cont IBAN: RO90 BACX 0000 0030 1782 5061

Dovada plății va trebui să conțină următorul text: "Facultatea, anul ...,sem..., TX.. (se completează în funcţie de plata efectuată, conform prescurtărilor), nume/prenume, CNP".

Prescurtările folosite pentru facultăți sunt:

 • ARH - Facultatea de Arhitectură și Urbanism;
 • AC - Facultatea de Automatică și Calculatoare;
 • CHIM - Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului;
 • CT - Facultatea de Construcții;
 • ETCTI - Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale;
 • EE - Facultatea de Electrotehnică și Electroenergetică;
 • FIH - Facultatea de Inginerie din Hunedoara;
 • MPT- Facultatea de Management în Producție și Transporturi;
 • MEC- Facultatea de Mecanică;
 • FSC- Facultatea de Stiinte ale Comunicării.

Prescurtările folosite pentru taxe sunt:

 • TX ŞC – Taxă anuală de școlarizare;
 • TX ȘC PRE – Taxă prealabilă de școlarizare;
 • TX PEN – Taxă de penalizare;
 • TX ECH – Taxă de recunoaștere și echivalare pentru anii de studiu recunoscuți;
 • TX P3 ... - Taxă de susținere a examen în prezentarea a 3-a la disciplina ... (se scrie prescurtat disciplina);
 • TX LAB ... - Taxă de recuperare lucrări laborator la disciplina ... (se scrie prescurtat disciplina);
 • TX LIC/DIS – Taxă pentru susținerea lucrărilor de finalizare a studiilor;
 • TX ÎNMAT – Taxă de înmatriculare;
 • TX REÎN – Taxă de reînmatriculare;
 • TX TRANSF – Taxă de transfer;
 • TX REL STUD – Taxă pentru reluarea studiilor.