Informații privind studenții cazați în cămine

Având în vedere prevederile Metodologiei pentru desfășurarea online a procesului didactic în Universitatea Politehnica Timişoara pe durata suspendării activităților față- în față, completată cu alte reglementări emise în cadrul UPT, vă comunicăm următoarele decizii:

1. Studenții cazați în cămine în anul universitar 2019-2020, se vor prezenta la locul de cazare în perioada 18.05.- 30.05.2020, în vederea ridicării obiectelor personale, pentru eliberarea totală a camerelor și efectuarea lichidării din cămin. Se vor achita și restanțele de plată, preponderent cu cardul și în perioada 28.05-30.05, doar plata în numerar.

Studenții care vor accesa căminele în această perioadă vor putea susține și eventuale recuperări/ restanțe , conform reglementărilor comunicate acestora de către facultăți.

După data de 30.05.2020 în căminele UPT vor rămâne cazați doar studenții care lucrează, studenții care sunt în an terminal, studenții doctoranzi şi studenții străini. Pentru studenții care intenționează să efectueze practica și nu au un statut în cadrul unei companii care să poată fi dovedit cu documente, vom reveni cu precizări în intervalul 18 – 22 mai, după consultarea reprezentanților studenților și comitetelor.

2. Studenții cazați în cămine în anul universitar 2019-2020, care au depus la Direcția Socială până la data de 13.05.2020, cererea tip și adeverința de la locul de muncă, privind revenirea în cămin pentru că și-au reluat munca, au primit cazare pe locurile disponibile.

Celelalte cereri înregistrate vor fi soluționate prin revenirea pe locurile din căminele în care au fost cazați în timpul anului universitar.

La finalul anului universitar, studenții angajați vor depune cerere pentru şederea în cămin pe durata vacanței de vară, în baza contractului de muncă şi adeverinței la zi, de la firma angajatoare.

3. Studenții din anii terminali vor fi cazați până la finalizarea anului de studiu, în baza cererii de revenire depusă la Direcția Socială.

4. Studenții menționați la pct.2 și 3 vor fi cazați temporar. După data de 30.05.2020, când se finalizează eliberarea căminelor, se va reorganiza și optimiza cazarea în cămine şi este posibilă realocarea altor locuri.

5. Studenții care şi-au efectuat lichidarea din cămine, în cazul în care se angajează ulterior la firme din Timişoara, vor putea fi cazați în baza procedurii de la pct.2.

6. Studenții care nu au fost cazați în cămine în anul universitar 2019-2020, nu pot beneficia de cazare pentru perioada vacanței de vară.