Dosar bursă socială semestrul II

Perioada de depunere a dosarelor este 02.04-20.04.2018.
 
Salariul minim NET pentru IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE este de 1163 lei.
 
Bursa socială pe semestrul 2 se ofera doar studenților care au acumulat în semenstrul 1 minimul de 10 credite.

ATENȚIE! Dosarele se depun la secretariat parter și sunt acceptate numai dosarele complete!

Documentele necesare pentru dosar sunt:

1. Formular tip - se primește de la secretariat sau listat de solicitant.

2. Adeverințe de școlarizare de la frații/suroriile studentului (se iau in calcul la veniturile familiei și alocațiile de stat pentru copii, precum si alocațiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilități) aflați în întreținerea părinților.

3. Copii de pe certificatele de naștere ale preșcolarilor aflați în întreținerea părinților + copie CI solicitant.

4. Adeverințe de la administrația financiară pentru ambii părinți și student (pentru alte venituri decât salariul- ex. venituri din chirii, activități comerciale, etc.).

5. Adeverințe de la Primărie pe numele ambilor părinți și al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă expicit dacă se realizează venit agricol).

6. Adeverințe cu venitul NET al părinților/studentului pe lunile ianuarie, februarie, martie, care pot fi, după caz :

              - Adeverințe de salariu sau

              - Cupoane de pensie sau 

              - Cupoane de șomaj sau

              - Declarație dată în fața notarului de la mamele/tații casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menționate mai sus.

7. Declarație pe proprie răspundere a studentului din acre să reiasă că el si familia nu mai au și alte venituri decât cele declarate, în lunile menționate mai sus.

8. Numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Reiffeisen, ING, BRD ,Transilvania - pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă.

 În cazul bursei sociale pe caz de boală:

9. Certificat de la medic de specializare, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic a problemei medicale de care suferă student și care se încadrează în prevederile art. 6 alin. 2 lit. b).

10. Fișa electronică a pacientului , eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinți sau provenit din case de copii:

11. Certificat deces părinți (copie + original), hotărârea de încredințare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.

 

Vă informăm că bursele sociale se cumulează cu celelalte tipuri de burse.

Regulamentul de acordare a burselor se găsește aici.

Alte informații și cererea tip se găsesc aici.