Burse sociale - semestrul II 2019-2020

Începând cu 1 iunie se vor recalcula bursele sociale. Studenții care se încadrează în categoriile de studenți eligibili pentru solicitarea unei astfel de burse pot depune dosarul astfel:

 • formă depunere dosar: exclusiv prin e-mail la decanatul facultății;
 • conținutul dosarului (vezi mai jos, la secțiunea ”Dosar”);
 • mod de prezentare documente:
  • format .pdf (Portable Document Format)
  • format imagine (.jpg/.png/.gif/.tif etc.)
 • perioada de evaluare a veniturilor pe membru de familie, pentru cei care se încadrează la articolul 13, litera (C), din regulamentul UPT de burse: decembrie 2019, ianuarie 2020, februarie 2020;
 • venitul mediu pe membru de familie: 1318 lei;
 • perioada de depunere dosare: 20 mai 2020 – 8 iunie2020

În momentul reluării activităților ”față în față”, dosare fizice vor fi depuse la secretariatul facultăților.

Pentru soluționarea eventualelor probleme privind documentele din dosar, studentul va specifica în textul mesajului

  1. numele și prenumele
  2. anul de studiu
  3. specializarea
  4. adresa de e-mail
  5. numărul de telefon

Cei care au depus dosarele pentru luna aprilie/mai nu mai trebuie să depună alte dosare!

Listele cu dosarele depuse, respectiv cu bursele acordate vor fi comunicate pe site-ul facultății (https://www.ac.upt.ro).

Dosarul trebuie să conțină:

 • cerere (formularul din atașament)
 • adeverinţe de şcolarizare de la fraţii/surorile studentului (se iau în calcul la veniturile familiei şi alocaţiile de stat pentru copii, precum şi alocaţiile suplimentare pentru persoanele cu dizabilităţi) aflaţi în întreţinerea părinţilor;
 • copii de pe certificatele de naştere ale preşcolarilor aflaţi în întreţinerea părinţilor + copie C.I. solicitant şi membri de familie;
 • adeverinţe de la administraţia financiară pentru ambii părinţi şi student (pentru alte venituri decât salariul – ex. venituri din chirii, activităţi comerciale etc.);
 • adeverinţe de la Primărie pe numele ambilor părinţi şi al studentului pentru atestarea venitului agricol (să reiasă explicit dacă se realizează venit agricol);
 • adeverinţe cu venitul NET al părinţilor/studentului pe lunile decembrie 2019, ianuarie, februrarie 2020, care pot fi, după caz:
  • adeverinţă de salariu
  • cupoane de pensie
  • cupoane de şomaj
  • declaraţie dată în faţa notarului de la mamele/taţii casnice/casnici că nu au realizat venituri în lunile menţionate;
 • declaraţie pe propria răspundere a studentului din care să reiasă că el şi familia nu mai au şi alte venituri decât cele declarate, în lunile menţionate.
 • numărul contului bancar (cod IBAN) de la una din următoarele bănci: BCR, Raiffeisen, ING, BRD, Transilvania – pentru cei care nu au beneficiat încă de bursă;

În cazul bursei sociale pe caz de boală:

 • certificat de la un medic de specialitate, altul decât medicul de familie, în care să se prezinte evoluția și tabloul clinic al problemei medicale de care suferă studentul și care se încadrează in prevederile art. 6 alin” (2) lit. b).
 • fișa electronică a pacientului, eliberată de medicul de familie, care să ateste problema medicală.

În cazul bursei sociale pentru orfan de unul sau ambii părinţi sau provenit din case de copii:

 • Certificate deces părinţi (copie + original, pt. conformitate), hotărârea de încredinţare a minorului potrivit legii, dacă este cazul.