Bursa specială pentru studenţii de la studiile de licenţă.

În vederea promovării susţinerii studenţilor cu rezultate foarte bune la învăţătură de la programele de studii universitare de licenţă din cadrul UPT, se acordă, din veniturile proprii ale UPT, "bursa specială pentru studenţii de la studeiile de licenţă".

Bursa specială se acordă studenţiilor cu toate disciplinele din anii anteriori promovate şi care au finalizat anul universitar anterior cu media 10.00, luând în considerare toate materiile din planul de învăţământ.

Cuantumul unei burse speciale este de 500 lei lunar şi se acordă cumulat, pe 6 luni, ca şi bursele de studiu. Dacă studentul îşi menţine media 10.00 pe semestrul I, cu toate disciplinele promovate, bursa se păstrează şi pentru perioada 01.04-30.09.