În atenția restanțierilor din anii terminali

În vederea sprijinului studenților din anii terminali, ciclul licență și ciclul master, care au restanțe la disciplinele din semestrul II al anilor neterminali și întrucât examenle pentru disciplinele menționate se susțin în sesiunea din vară, ceea ce nu ar perminte ca respectivii studenți să participe la proba de liceță respectiv disertație, este necesară stabilirea unui cadru care să asigure susținerea probelor de verificare în timp util.

Cadrele didactice titulare la disciplinele din semestrul al II-lea din ani terminali au obligația de a fixa 3 programări pentru probele de verificare (examen sau distribuită) pentru studenții din anii terminali, ciclul licență și ciclul master. Termenele limită pentru aceste programări sunt 12.05.2019 pentru Facultatea de Arhitectură și Urbanism și ciclul master și 19.05.2019 pentru toate celelalte facultățile, ciclul licență. Este necesar ca activitatea pe parcurs la respectivele discipline să fie promovată până la data programării a 3-a.

Se recomandă fixarea programării 1 până la începutul vacanței de iarnă.