ANOSR

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) este prima și cea mai importantă federație studențească, non-guvernamentală și non-partizană.  Încă de la înființarea sa, ANOSR a reunit cele mai multe organizații studențești cu tradiție, înființate imediat după revoluție, împreună constituind o echipă bazată pe principii și profesionalism. Această reprezentativitate ne este recunoscută și susținută de organizații importante din societatea civilă, mass-media, de comunitatea academică și importanți actori centrali precum Ministerul Educației Naționale.

 În prezent, ANOSR numără 105 de organizaţii studenţeşti din 19 centre universitare din România.

 ANOSR îsi are rădăcinile în mișcările sociale studențești din toamna anului 1995, cand liderii studenților au resimțit lipsa unei coordonari centrale și eficiente. Astfel, la 4 aprilie 1999, la Timișoara, cu ocazia Săptămânii Internaționale Studențești (ISWinT), are loc Adunarea Generală de Constituire la care au participat 28 de organizații studențești din întreaga țară.

ANOSR a trecut la sfârşitul anului 1999 printr-un adevărat botez al „focului” datorită amplelor mișcări sociale în valuri, moment în care am dovedit că suntem capabili să reprezentăm și să mobilizăm zeci de mii de studenți pe străzile a mai bine de 70% din centrele universitare românești.

ANOSR și-a dobândit personalitatea juridică abia în aprilie 2000 printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție, în contextul unei evidente opoziții a guvernului din acea vreme. Devine astfel prima federație națională studențească din România.

ANOSR a primit în octombrie 2002 statutul de membru cu drepturi depline al Forumului European al Studenților (ESU), devenind prima și unica federație studențească din România recunoscută și reprezentată la nivel european.

ANOSR se orientează spre reprezentarea și promovarea intereselor studenților din România sub aspect educațional, social, economic și cultural, atât la nivel național, cât și internațional. Suntem în primul rând o platformă de comunicare între organizațiile membre, urmărind în acest sens să facilităm parteneriatele și schimbul de resurse între organizațiile studențești.

ANOSR are ca obiectiv principal reprezentarea intereselor comune ale studenților, ale membrilor săi, formarea de lideri la nivel național și internațional, precum și promovarea acestora în societate. În relația cu organizațiile membre ne bazăm pe principiile transparenței și non-partizanatului, facilitând accesul oricărei structuri studențesti reprezentative și apolitice, la inițiativele noastre. Sprijinim implicarea lor în procesul decizional la toate nivelele.

ANOSR se implică în dezvoltarea politicilor educaționale și de tineret la nivel național și internațional, formulând și susținând poziția studenților, oferind organizațiilor membre sprijin în implementarea eficientă a acestor politici la nivel local.

Structura ANOSR este:

1. Adunare generală
2. Birou de conducere

– Președinte
– Secretar general
– 3 Vicepreședinți Educaționali

– 1 Vicepreședinte Relații Interne

– 1 Vicepreședinte Relații Internaționale

– 1 Vicepreședinte Relații Publice

– 1 Vicepreședinte Proiecte

– 1 Vicepreședinte Dezvoltare Organizațională

– 1 Vicepreședinte Tineret

3. Cenzor

4. Comisiile pe domenii de activitate:

– Comisia Educațională (Edu)

– Comisia de Dezvoltare Organizațională (CDO)

– Comisia de Relații Publice (CRP)

– Comisia de Implementare Proiecte (CIP)

– Comisia de Dezvoltare Regională (CDR)

ANOSR pledează pentru un stil de lucru nedemagogic, nepartizan, bazat pe fapte, documente relevante și standarde de calitate, precum și pe propuneri reale din partea ambilor parteneri de dialog pentru soluționarea problemelor apărute în cadrul procesului de reformă.

Profesionalismul și dorința permanentă de îmbunătațire a activității de reprezentare a studenților ne-au recomandat la nivel european, devenind primii care am pus România pe harta reprezentării studențești europene, prin alegerea reprezentantului ANOSR, domnul Viorel Proteasa, în structura de conducere a Uniunii Europene a Studenților (ESU) și mai tarziu, domnișoara Ligia Deca în funcția de președinte al aceleiași structuri de reprezentare europeană, fiind primul președinte român al ESU.

Realizări:

 • Prima și cea mai importantă federație națională studențească din România având cele mai multe domenii de studiu
 • Prima inițiativă legislativă aparținând 100% studenților – STATUTUL STUDENTULUI (Adoptat prin Ordin de Ministru în Martie  2012)
 • Peste 60 de modificări aduse și integrate în proiectul inițial al Legii Educației Naționale;
 • Singurul reprezentant legitim al studenților din România la nivel european și global;
 • Primul președinte român în cadrul Organizației Europene a Studenților (ESU) – domnișoara Ligia Deca;
 • Cel mai mare studiu național studențesc – 20 000 de studenți! (2011);
 • Premiul I în cadrul Galei Societății Civile – Secțiunea Educație;
 • Prima dezbatere din România pe probleme privind Calitatea în Educație;
 • Prima dezbatere din România privind Procesul Bologna;
 • Facilitarea primei mobilități interne a studenților din România;
 • Primele documente programatice privind Mișcarea Studențească și rolul ei în societate;
 • Singura structură studențească având proiecte majore axate pe latura educațională;
 • Petiția record – „Studenți pentru Viitorul României!” – peste 10 000 de semnături (2013);
 • Primii și singurii care am organizat un Forum al Organizațiilor Studențesti din România, avand rolul unui cadru de dezbateri și consolidare a Mişcării Studențesti, unde se stabilesc liniile generale de acțiune pentru anul următor;
 • Primii care am lansat campanii naționale de informare și conștientizare cu privire la drepturile studenților („Ce te doare?”) și reformele din Învățământul Superior („Săptămâna Bologna în Universități”), în parteneriat cu Ministerul Educaţiei;
 • Creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, în anul 2016, cu 20,29% față de anul precedent, iar apoi în anul 2017 cu încă 142,16% față de anul precedent, totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru buse studențești în anul 2017 față de anul 2015.
 • Obținerea gratuității la transportul feroviar pentru toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată, de stat sau privată, la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă), indiferent de vârsta acestora, indiferent de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanțelor, de către toți operatorii de transport feroviar, la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a.