Mihai BOIAN

Coordonator Imagine 2014-2015

Vicepreședinte Externe 2015-2016

Vicecoordonator ISWinT 2015-2016